Biłgorajska Strefa Turystyczna

Biszcza, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny

Strona do druku Strona do druku

Kierunek Biłgorajskie Klimaty

Zaproszenie do korzystania ze strony

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia multimedialnej strony internetowej zawierającej informacje o gminach: Biszcza, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny. Obszar 5 gmin to jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i inwestycyjnie terenów w województwie lubelskim.

O atrakcyjności turystycznej przesądzają duże kompleksy leśne, położony na tym terenie Park Krajobrazowy „Puszcza Solska” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny Tanwi”, osobliwości fauny i flory, czyste powietrze na rozległych terenach niezurbanizowanych, Zalew w Biszczy-Żarach, liczne zabytki, tradycyjna architektura oraz kulturowe zasoby niematerialne wyrażające się w tradycyjnym rzemiośle, folklorze, obrzędach, tradycjach kulinarnych, strojach ludowych, imprezach kulturalnych odbywających się na tych terenach.

Wszystkie gminy tworzące porozumienie posiadają tereny inwestycyjne, a także podstrefy wyznaczone na usługi turystyki i rekreacji. Atrakcyjność inwestycyjną potwierdzają zlokalizowane tu zakłady przemysłowe z branży meblarskiej i budowlanej – Black Red White S.A. i Leier Markowicze S.A., korzystające zarówno z położenia w województwie lubelskim jak i bezpośredniej bliskości województwa podkarpackiego oraz krajów byłego ZSRR – Ukrainy i Białorusi.


Aktualności

_icon-news.gif

Najbliższe imprezy

17.06.2011, 00:23:45 | Administrator

Kalendarz imprez na terenie gmin objętych porozumieniem przedstawia się następująco:

Więcej

Informacje prasowe

_icon-news.gif

Fundusze na promocję

28.06.2011, 14:20:46 | Administrator

Ponad 1 mln 300 tys. złotych pięć gmin powiatu zamojskiego przeznaczy w ciągu najbliższych 18 miesięcy na promocję. Dla porównania: w ostatnich dwóch latach roczny budżet Lublina na promocję oscylował pomiędzy 3-5 mln zł.

Więcej

www.gmina-biszcza.pl

www.lawp.eu

www.lubelskie.pl